Incassobureau NLD. Pre-Incasso. Wij proberen een Incassoprocedure te voorkomen

Wat kost Incasso

Indien uw debiteur niet betaald wilt u uiteraard niet nog meer kosten maken om uw factuur te incasseren. Wij kunnen u helpen uw vordering te incasseren maar niemand werkt voor niets. MAK Incasso BV bespreekt met u de mogelijkheden om uw vordering zo efficiënt mogelijk tegen de laagste kosten te incasseren. Wij bieden voor ieder type vordering een maatwerkoplossing. Bel ons en wij kunnen u direct vertellen wat het kost.

Minnelijk incassobureau

Wie betaald nu de kosten?

Indien wij een dossier ter incasso krijgen verhogen wij het dossier met de Wettelijke incassokosten, (WIK, wet Incassokosten) en de Wettelijke rente. Uw debiteur zal deze kosten moeten betalen. Biedt uw debiteur geen verhaal dan kost het u ook niets op basis van het individuele dossiers. Alleen als wij voor u de WIK brief hebben verstuurd betaald u de overeenkomen kosten van deze brief.

Juridisch incassobureau Wij regelen het gehele Juridische incassotraject

Gerechtelijk… Wat nu?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw debiteur niet betaald doordat er een meningsverschil is of omdat deze niet reageert. Wij kunnen een Gerechtelijke Procedure bij de Rechtbank. De opstartkosten voor een procedure hangen af van de hoogte van uw vordering. Wij kunnen u hiervoor een offerte maken. Bel of mail ons voor meer informatie met betrekking tot de kosten die bij een Gerechtelijke Procedure komen kijken.

Incidenteel een vordering

Wilt u incidenteel een vordering bij ons indienen dan is dat mogelijk. In dat geval rekenen wij een vast bedrag van € 45,00 voor het aanmaken van het dossier in indien uw debiteur een particulier is een bedrag van € 25,00 voor de wettelijk verplichte WIK brief. Mochten wij uw vordering incasseren dan vragen wij commissie over de geïncasseerde hoofdsom conform onderstaande staffel.

Incasso abonnement

Heeft u vaker vorderingen dan is het voordeliger om bijvoorbeeld een abonnement te sluiten waarbij u voor een vast bedrag per maand vorderingen kunt indienen via onze Online Portal. Ook kunt u hier 24 uur per dag en 7 dagen per week de voortgang in de gaten houden.

Additioneel kunt u voor een vast bedrag per dossier een WIK brief laten versturen aan uw debiteur. Dit kan per e-mail of (aangetekende) brief

Debiteurenbezoek

Een Juridische procedure starten is kostbaar. Een effectieve tussenstap is dat wij een bezoek brengen aan uw debiteur. Dit geeft in veel gevallen een signaal af en de kans is aanzienlijk groter dat uw debiteur gemotiveerd raakt om te gaan betalen. Ander bijkomend voordeel is dat wij de situatie ter plaatse kunnen bekijken. Zo kijken we of er auto’s zijn, een inboedel etc. Iets dat in ieder geval, mocht het toch een Juridische procedure worden, goed is om bekeken te hebben. Mogelijk kan er beslag gelegd worden.

De vaste kosten van een bezoek bedraagt € 65,- en € 0,28 per gereden kilometer gerekend vanaf ons kantoor. Is de afstand tussen ons kantoor en uw debiteur bijvoorbeeld 20 kilometer dan rekenen wij 40* € 0,28 = € 11,20 en de vaste kosten van € 65,00. Tegen een meerprijs van € 25,00 geven wij ook een Concept Dagvaarding aan uw debiteur of laten wij deze in gesloten envelop achter in de brievenbus.

Dagvaarden

Indien uw debiteur niet betaald en u wilt een gerechtelijke procedure starten dan kunnen wij de voorbereidende werkzaamheden voor de dagvaarding voor u uitvoeren. Dit betekent dat wij het voorwerk doen voor de deurwaarder en zo het dossier ineens kunnen aanleveren.

Verhaalsonderzoek

Is het verhaal onderzoek positief – de vordering is juridisch en financieel haalbaar – dan starten wij na uw toestemming een gerechtelijke procedure voor u op via het kantongerecht (vorderingen t/m € 25.000,-) of de Rechtbank (vorderingen > € 25.000,-). De kosten van een verhaalonderzoek bedragen € 295,00 maar bieden geen garantie voor succes

Uw debiteur gaat failliet

Indien uw debiteur tijdens het traject failliet gaat zullen wij de vordering bij de curator indienen en het dossier sluiten. Wij zullen u slechts de dossierkosten en indien hiervan gebruik is gemaakt de kosten voor het beheren van een betalingsregeling. Als op later moment toch nog een slotuitkering komt zullen wij 10% van dit bedrag aan u in rekening brengen met een maximum van de wettelijke buitengerechtelijke kosten. Indien er wel betalingen zijn verricht door de debiteur dan zullen we hiervoor conform de staffel nog kosten in rekening brengen.