Juridische Incasso

We doen er alles aan om snel met sommatiebrieven uw vordering binnen te halen. Als het nodig is, dan kunnen we direct daarna doorpakken en er een gerechtelijke incasso van maken. Ook nu zullen we de kosten zoveel mogelijk verhalen op de debiteur.

Verhaalsonderzoek

Die kosten kunnen dan aardig oplopen, dus het is zaak dat we vooraf onderzoeken of er wel geld te halen is. Als ervaren incassobureau kunnen we u adviseren of het in gang zetten van een gerechtelijke procedure voldoende kansrijk is.

MAK Incasso doet méér

De meerwaarde van MAK Incasso wij zullen doorgaan waar veel incassobureaus stoppen. We achterhalen of de debiteur in staat is om te betalen. Als het nodig is, kunnen we bij de rechtbank zelfs conservatoire beslaglegging aanvragen op geld en eigendommen van uw debiteur. Deze kan hier dan niet meer vrij over beschikken totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Naar de rechter

We dienen uw vordering in bij de rechtbank en zorgen dat alle processtukken tijdig worden aangeleverd.

Executie vonnis

In verreweg de meeste gevallen verschijnt de gedaagde niet voor de rechtbank. De rechter zal dan bij verstek vonnissen conform de eis. Op dat moment krijgt de debiteur nog 14 dagen om te betalen. Blijft de betaling nog steeds uit, dan hebben we het recht om het vonnis te executeren, zoals dat heet. Dat betekent dat we beslag kunnen laten leggen op bankrekeningen, roerende en onroerende goederen en direct kunnen innen.

Beslag leggen

Voor beslag leggen schakelen we de deurwaarder in. Deze kan bijvoorbeeld beslag leggen op bankrekeningen of roerende en onroerende goederen en bij opbod verkopen, zodat u alsnog uw geld ontvangt. Als er al conservatoir beslag was gelegd, dan is uw betaling uit deze beslaglegging zeker gesteld.

Ervaring

Als de debiteur (of zijn advocaat) wel bij de rechtszitting is en verweer voert, dan zal de rechter beide partijen horen. Aangezien wij regelmatig in de rechtbank staan, kunnen wij vooraf heel goed bepalen hoe sterk u staat met uw eis. Wij adviseren en wij staan u bij: geroutineerd en deskundig.